პროდუქციავენტილაცია

ვენტილაცია

რეკუპრატორები

რეკუპრატორები

ღერძული ტიპის ვენტილატორი

ღერძული ტიპის ვენტილატორი

მოდინებითი დანადგარი

მოდინებითი დანადგარი

kingspan insulation
პოლიურეთანის პანელი ჰაერსატარის დასამზადებლად

პოლიურეთანის პანელი ჰაერსატარის დასამზადებლად

lennox
სახურავის კონდიციონერი

სახურავის კონდიციონერი

საკვანძის ვენტილატორი

საკვანძის ვენტილატორი

კაბინური ტიპის ვენტილატორი

კაბინური ტიპის ვენტილატორი

არხული ტიპის გამათბობელი

არხული ტიპის გამათბობელი

არხული ტიპის ოთხკუთხედი ვენტილატორი

არხული ტიპის ოთხკუთხედი ვენტილატორი

მრგვალი ტიპის არხული ვენტლატორი

მრგვალი ტიპის არხული ვენტლატორი

ღერძული ჯეტ ვენტილატორი

ღერძული ჯეტ ვენტილატორი

რადიალური ჯეტ ვენტილატორი

რადიალური ჯეტ ვენტილატორი

რადიალური ჭერის ტიპის ვენტილატორი

რადიალური ჭერის ტიპის ვენტილატორი

ჭერის ტიპის კვამლგამწოვი ვენტილატორი

ჭერის ტიპის კვამლგამწოვი ვენტილატორი